სენდვიჩ პანელების საინსტალაციო სამუშაოები

სენდვიჩპანელების ინსტალაცია მჭიდრო კავშირშია ლითონკონსტრუქციების მონტაჟსა და სამრეწველო იატაკების მოწყობის სამუშაოებთან. წლების განმავლობაში მიღებულმა გამოცდილებამ ცხადყო, რომ ნებისმიერი პროექტი მოითხოვს მიმდინარე საუშაოების კოორდინირებულ წაროებას ლოგისტიკურ ორგანიზებას და ძლიერ მენეჯმენტს. შესაბამისად „ემ -კუბი“ -ს მომსახურება ითვალისწინებს პროექტის მშენებლობის პროცესში საკუთარი პროფილით გასაზღვრული სამუშაოების არა მარტო სწრაფ და ხარისხიან შესრულებას არამედ მაღაალი დონის მენეჯმენტს და პარალელურ რეჟიმში მიმდინარე სხვა სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დეტალების გათვალისწინებით კოორდინირებულ ლოგისტიკურ მოქმედებას.

კომპანიას გააჩნია მძლავრი მატერიალურ ტექნიკური ბაზა და პროფესიონალებით დაკომპლექტებული კვალიფიციური მომსახურე პერსონალი

პანელების და ტრაპეციების საინსტალაციო სამუშაოები შესაძლებელია დაიყოს შემდეგ ძირითად სეგმენტებათ:

  • გადახურვის პაენელების / ტრაპეციების საინსტალაციო სამუშაოები
  • გარე საკედლე პანელების /ტრაპეციების საინსტალაციო სამუშაოები
  • შიდა პერიმეტრის კედლების საინსტალაციო სამუშაოები
  • კოლონების შეფუთვის საინსტალაციო სამუშაოები
  • შიდა ჭერის საინსტალაციო სამუშაოები
  • დოკების გარეშეფუთვის საინსტალაციო სამუშაოები
  • სამაცივრე პანელების საინსტალაციო სამუშაოები
  • ინტერიერის /ექსტერიერის სტანდარტული აქსესუარების მონტაჟი
  • პოლიკარბონატის აქსესუარების და პანელების საინსტალაციო სამუშაოები

შენიშვნა: სენდვიჩპანელების დაშლა და ხელმეორედ აწყობა რეკომენდირებული არ არის. შესაძლებელია 20 დან 50 % იანი დანაკარგით.

არსებული შენობების რეკონსტრუქციები