წარმოება-ქარხნები

სტამბულის ქარხანა

წარმოება რომელიც შეიქმნა ტუზლა/სტამბულში 1998 ჯერ კიდევ აგრძელებს წარმატებულ მუშაობას, ყვლა დანარჩენი საწარმოს ადმინისტრაცია და მართვა ხდება სტამბულის ოფისიდან. პოლიურეთანის სენდვიჩპანელების წარმოების წარმადობა 4.000.000 м.² წელიწადში.

ისკენდერუნის ქარხანა

ისკენდერუნის ქარნხანამ წარმოება დაიწყო 2004 წელს. პოლიურეთანის სენდვიჩ პანელების წარმადობა 2.500.000 м.² წელიწადში.

ქარხანა ბელიკისირში

ბელიკისირის ქარნხანამ წარმოება დაიწყო 2009 წელს. პოლიურეთანის და მინერალური ბამბის სენდვიჩ პანელების წარმადობა 3.500.000 м.² წელიწადში.